085-066 12 77
info@lightingpoleservices.nl

Industrieweg 8C
5145 PV Waalwijk | NL

Volg ons!

Contact

Privacyverklaring 2018

  1. Lighting Pole Services B.V.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Lighting Pole Services B.V. Lighting Pole Services B.V. is een handels- en engineeringsonderneming dat zich richt op het leveren en creëren van lichtmasten en armaturen in de breedste zin van het woord. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Lighting Pole Services B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Lighting Pole Services B.V., neem dan gerust contact met ons op.

info@lightingpoleservices.nl | 085 066 12 77 | Industrieweg 8C | 5145 PV | Waalwijk | BTW nr. NL854326753B01 | KVK nr. 61400742

  1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Lighting Pole Services B.V. Deze worden hieronder toegelicht.

2.01. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Lighting Pole Services B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

2.02. Analytics

De website van Lighting Pole Services B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

  1. Ontvangers

De gegevens die Lighting Pole Services B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.01. Hostnet

De e-mail van Lighting Pole Services B.V. wordt gehost bij CommPro. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van CommPro.

3.03. WPEngine

De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website van Lighting Pole Services B.V. zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

  1. Ontvangers

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Lighting Pole Services B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.01. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Lighting Pole Services B.V. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op

de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

4.02. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  1. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Lighting Pole Services B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Lighting Pole Services B.V. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Lighting Pole Services B.V. privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

  1. Jouw rechten

5.01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Lighting Pole Services B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Lighting Pole Services B.V. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

5.02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten

rectificeren door Lighting Pole Services B.V.

5.03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Lighting Pole Services B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Lighting Pole Services B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5.04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Lighting Pole Services B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5.05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Lighting Pole Services B.V. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

5.06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Lighting Pole Services B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen

van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via

info@lightingpoleservices.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is om binnen een week te reageren.

  1. Plichten

Lighting Pole Services B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Lighting Pole Services B.V. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de offerte te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Lighting Pole Services B.V. de betreffende dienst/producten niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Lighting Pole Services B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Lighting Pole Services B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Lighting Pole Services B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Lighting Pole Services B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op.