085-066 12 77
info@lightingpoleservices.nl

Industrieweg 8C
5145 PV Waalwijk | NL

Volg ons!

Contact

Fietspad gemeente Groningen

Gemeente Groningen geeft het startsein voor de uitvoering van haar fietsstrategie 2015-2025. Onder de noemer ‘Wij zijn Groningen Fietsstad‘ heeft de gemeente het startsein voor deze ambitieuze aanpak gegeven. De gemeente Groningen investeert in het totale pakket genaamd “Fietsstrategie 2015-2025” circa € 85 miljoen. Een ambitieus plan welke zeker de wereld over zal gaan.

Alfred Priess A/S uit Denemarken heeft de opdracht voor het leveren van 17 stuks Touché Solar Standalone masten t.b.v. de plaatsing op het traject “De Driebondsweg” van Imtech Infra BV in opdracht van  de gemeente Groningen verkregen. Lighting Pole Services, de exclusieve partner van Alfred Priess A/S voor o.a. het Nederlands grondgebied, treedt bij dit project op als Services en Communicatie partner voor Priess. Tevens zal Lighting Pole Services de volledige installatiewerkzaamheden, die door Imtech Infra BV uitgevoerd worden, van adviezen voorzien.

Fietsen zit in het DNA van de Groningers, aldus de heer Paul de Rook wethouder van de gemeente Groningen. In de jaren zeventig maakten de toenmalige bestuurders van Groningen de rigoureuze keuze om in de binnenstad meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietser. Het roemruchte verkeerscirculatieplan van Groningen zag het levenslicht, het asfalt dat in meerdere rijstroken rondom het stadhuis lag werd weggebroken en de meeste auto’s verdwenen naar buiten de Diepenring. Bijna veertig jaar verder zijn we nog altijd blij met de drastische maatregelen die toen zijn genomen. Maar we realiseren ons ook dat het tijd wordt om, met name voor fietsers, opnieuw keuzes te maken die misschien verder gaan dan dat we tot nu toe gewend waren. Groningen is een echte fietsstad. De fiets is voor jong en oud het meest gebruikte vervoermiddel in de stad. Maar terwijl het wel steeds drukker wordt en het aantal fietsers nog altijd toeneemt, wordt de beschikbare ruimte niet groter. Toch zou de gemeente Groningen juist de fiets letterlijk en figuurlijk meer ruimte willen geven. Zo zal er bij de ruimtelijke ontwikkelingen voortaan ook gekeken worden naar de effecten voor de fiets. Dit plan is mooi samengevat en is via de website van de gemeente Groningen te downloaden.

De Gemeente Groningen heeft voor een deel van het fietstraject gekozen voor de Touché Solar Standalone mast.

De door de gemeente Groningen toegepaste Priess Touché Solar masten zijn van het Priess klimaat neutraal logo voorzien. Dit logo wordt door Priess aan hun producten en ontwikkelingen, die ons gezamenlijk milieu ten goede komen, gekoppeld. Het project te Groningen is voor ons de bevestiging dat o.a. de lokale overheden graag de stap voorwaarts willen maken. Laten we gezamenlijk zorg dragen dat onze leefwereld optimaal gehouden wordt opdat onze kinderen net zo van onze wereld kunnen genieten zoals wij dat doen. Aan Lighting Pole Services en haar partner Priess zal het niet liggen, wij zijn immers klaar om u kennis te laten maken met 100 % klimaat neutrale lichtsystemen in de vorm van Solar gestuurde en Hybride gestuurde lichtmasten.

Onder leiding van de heer Mattheus Dijkstra van de Gemeente Groningen en onder toevoeging van de installatie partner Imtech in de persoon van de heer Patrick Philipse is het voor de betrokken bedrijven mogelijk gemaakt om dit uniek project tot stand te laten komen. Door de innovatieve toepassing van de Touché Solar masten is een statement neergezet, een statement welke wellicht verdere invullingen in meerdere Groningse projecten te weeg zal gaan brengen. Wij, Lighting Pole Services en Priess, zijn er trots op deel te mogen zijn van de Groningse planvorming. De rol voor Lighting Pole Services in dit project is puur en alleen adviserend en ondersteunend. Bij eventueel komende projecten gaan wij er van uit intensiever betrokken te zullen zijn. Wij wensen een ieder, betrokken bij dit ambitieuze plan, alle succes tot de realisatie toe.